עבירות רכוש

ייצוג בעבירות רכוש

מדובר בעבירות המבוצעות כנגד רכושו של אחר, בין אם במטרה לפגוע ברכוש, או לשלול אותו מבעליו. עבירות הרכוש מעוגנות בסעיפים 413-383 לחוק העונשין. לעיתים מעשה אחד יכול שיתפרש לכדי שתי עבירות שונות ואף יותר, כאשר האחת חמורה בהרבה מרעותה. לדוגמא, כאשר מבוצעת עבירת רכוש שבה לקח נאשם רכושו של אדם אחר יכולה להתפרש כגנבה, או כמעשה שוד, כשההבדל ברף הענישה הוא שמים וארץ.
מסיבה זו, יש צורך בעורך דין פלילי מיומן שידע למזער ככל שניתן את כתב האישום על מנת שבהמשך הדרך יהיה קל יותר להביא לזיכוי או לכל הפחות להסדר טיעון אשר יטיב עד כמה שניתן עם הנאשם. משרדינו עתיר ניסיון ולזכותו הצלחות רבות בתיקי עבירות רכוש.
התקשר עכשיו